Author Topic: Open Challenge (Totally open)  (Read 3041 times)

Tayboski

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 416
  • Karma: +6/-1
    • View Profile
Re: Open Challenge (Totally open)
« Reply #60 on: October 22, 2012, 07:27:52 pm »
I know! x.x))
- Kazuma Edilos & Daemos


Name: Kazuma Edilos / Daemos

Age: Unknown / Unknown
 
Gender: Male / Unknown

Look:

KazumaDaemos

 
Spoiler (hover to show)


- Elliot Miyura

Spoiler (hover to show)